Menu

Zabójczy relatywizm

Swoje pierwsze publiczne przemówienie od czasu rezygnacji z urzędu papieża w lutym 2013 r. Benedykt XVI poświecił relatywizmowi. Stwierdził w nim, że dialog z innymi religiami nie zastąpi misji głoszenia Ewangelii. 

Wielu uważa dzisiaj, że religie powinny się szanować nawzajem i w dialogu stać się wspólną siłą na rzecz pokoju. Zgodnie z tym sposobem myślenia zazwyczaj przyjmuje się, że różne religie są odmianami jednej i tej samej rzeczywistości. Pytanie o prawdę, które pierwotnie motywowało chrześcijan bardziej niż jakiekolwiek inne, jest tutaj wzięte w nawias. Zakłada się, że autentyczna prawda o Bogu jest w ostatecznym rozrachunku nieosiągalna i że w najlepszym razie to, co niewypowiedziane można przedstawić różnorodnością symboli. Ta rezygnacja z prawdy wydaje się realistyczna i użyteczna dla pokoju między religiami świata. Ale jest zabójcza dla wiary. W istocie bowiem wiara traci swój wiążący charakter i powagę, wszystko jest sprowadzone do zamiennych symboli, zdolnych jedynie z daleka odsyłać do nieosiągalnego misterium boskości.

Rezygnacja z prawdy na rzecz pokoju, to wielka pokusa współczesności. Zamknijmy oczy na to, co nas dzieli, stwórzmy jedną, światową religię, a zapanuje pokój - to sedno fałszywego dialogu, który w swej istocie nie jest dialogiem, bo nie opiera się na prawdzie. 

Łk.12,49-53. "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.  Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;  ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".

Co mówi tu Jezus? Czy nawołuje do wojen, niepokoju? Nie, po prostu stwierdza fakt, że kto przyzna się do Jezusa, musi liczyć się z tym, że przez wielu zostanie odrzuconych. Ale takiego odrzucenia nie należy się lękać, ponieważ jest ono błogosławione: błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Czy nie jest tak, że część chrześcijan woli zamienić misję głoszenia Ewangelii na dialog między religijny, bo lęka się odrzucenia?

 

Pełny test przemówienia Papieża-emeryta w języku angielskim jest dostępny tu.

Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo