Menu

Maalula - rebelianci sponsorowani przez USA mordują chrześcijan

Maalula - rebelianci sponsorowani przez USA mordują chrześcijan

W kilka dni po tym, jak Papież Franciszek modlił się o pokój w Syrii, rebelianci z tzw. Wolnej Armii Syryjskiej (WAS) zdobyli Maalulę - kilkutysięczne miasteczko, gdzie przez kilkanaście wieków zachowało się wiele prawdziwych skarbów chrześcijańskiej kultury będących symbolem całego chrześcijańskiego dziedzictwa Syrii.

Rebelianci, których główny trzon tworzą żołnierze z islamskiego Frontu Al-Nosra (Front Obrony Ludności Lewantu) silnie powiązanego z Al-Kaidą próbowali pod groźbą śmierci zmusić mieszkańców do przejścia na islam, dokonali masakry kilkudziesięciu z nich oraz podpalili i sprofanowali chrześcijańskie świątynie. Wiele chrześcijańskich domów zostało splądrowanych, natomiast nie ucierpiał żaden z domów muzułmańskich. Rebelianci podcięli gardło ojcu Toufik Eid, przełożonemu klasztoru św. Sergiusza i św. Bakchusa, natomiast przełożona klasztoru św. Tekli wezwała rząd do natychmiastowego udzielenia pomocy.

Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że WAS jest sponsorowana i dozbrajana m.in. przez USA. Fenomen Maaluli ogniskuje w sobie całą złożoną sytuację w której znaleźli się Syryjczycy. Państwa zachodnie prowadzą politykę otwartego wspierania rebeliantów, którzy ulegają stopniowej islamskiej (a konkretnie sunnickiej) radykalizacji. Do WAS napływa coraz więcej mudżahedinów z krajów muzułmańskich, których motywacją nie jest zaprowadzenie demokracji - tak, jak to było deklarowane na początku konfliktu, ale wprowadzenie szariatu i utworzenie na tym terytorium kalifatu. To właśnie w interesie tych sił jest dokonanie zbrojnej interwencji USA, czego potwierdzeniem jest fakt, że wczoraj WAS odrzuciło propozycję Rosji dotyczącą objęcia międzynarodową kontrolą syryjskich składów broni chemicznej i ponownie wezwała rząd USA do podjęcia interwencji zbrojnej w Syrii.  

---

Z czego słynie (słynęła?) Maalula? Prawdziwą perłą Maaluli jest język, ponieważ mieszkańcy posługują się dialektem języka aramejskiego silnie zbliżonym do języka ojczystego Jezusa. Kolejne zabytki to klasztory z których dwa najważniejsze poświęcone są chrześcijańskim męczennikom. Pierwszy z nich to greckokatolicki klasztor św. Sergiusza i św. Bakchusa wzniesiony jeszcze w IV w. i poświęcony Sergiuszowi - rzymskiemu żołnierzowi, który zginął za wiarę. Drugi klasztor, prawosławny, poświęcony został św. Tekli, która zgodnie z przekazem tradycji była uczennicą św. Pawła.

 

Zdjęcia Maaluli z grudnia 2008 r.

 

Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo