Menu

Koran i sunna a obecne wydarzenia

Koran i sunna a obecne wydarzenia

Problem z islamem wynika z kilku kwestii:

1. Święta księga islamu - Koran, na wiele sprzecznych sur dotyczących stosunku do niewiernych, metod działań. Każdy kto chce afirmować poszczególne przedsięwzięcia (np. samobójcze zamachy), albo je potępić może to uczynić dowolnie wybierając z Koranu pasujące do tego sury. Dlatego też w łonie samego islamu może powstać zarówno nurt "umiarkowany" i względnie "liberalny", albo readykalny. Islam, w odróżnieniu od chrześcijaństwa nie ma jednej spójnej doktryny.

2. W islamie nie ma odpowiednika Urzędu Nauczycielskiego Papieża. Gdy w łonie katolików powstanie spór, o to jak intepretować wersety Biblii, to ostateczny głos (przy uwzględnieniu Tradycji) w sprawie posiada Papież (Roma locuta causa finita). Chociaż w islamie istnieją uznane autorytety poszczególnych nauczycieli czy szkół (jak np. kairski uniwersytet Al-Azhar), to nie jest to głos rozstrzygajacy, a poszczególni immami nie są nim skrępowani. 

Porządek prac:

1. Sura w j. arabskim (link do strony al-quran.info)

2. Sura w j. angielskim

3. Sura w j. polskim (tłumaczenie własne z j. angielskiego, wsparcie się na tłumaczeniu Koranu dokonanego przez Józefa Bielawskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008)

4. Interpretacja w mediach

5. Interpretacja radykalnych islamistów

6. Uwagi

 

Sura 5,32

1. Wersja arabska (kliknij)

2. Wersja anglojęzyczna:

That is why We decreed for the Children of Israel that whoever kills a soul,1 without [its being guilty of] manslaughter or corruption on the earth, is as though he had killed all mankind, and whoever saves a life is as though he had saved all mankind. Our apostles certainly brought them manifest signs, yet even after that many of them commit excesses on the earth.

 

3. Wersja polskojęzyczna

Z tego powodu zarządziliśmy dla synów Izraela, że ktokolwiek zabije człowieka, nie będącego winnym zabójstwa, albo zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi, a ktokolwiek ocaliłby życie (człowieka), czyni tak, jakby ocalił wszystkich ludzi. Nasi posłańcy z pewnością przynieśli oczywiste znaki, jednakże pomimo tego wielu z nich popełnia przestępstwa na ziemi. 

 

4. Interpretacja w mediach:

Sura ta przytaczana jest jako wskazanie, że islam potępia morderstwa (zabicie niewinnych ludzi).

5. Interpretacja radykalnych islamistów:

Zamachy w Paryżu nie były morderstwem niewinnych ludzi. Wszyskie ofiary były winne, ponieważ wspierają wroga islamu - Francję, która dokonuje nalotów na ISIS (płacą podatki, utrzymują armię, wybierają prezydenta etc.). Przykład takiego myślenia doskonale obrazuje powyższa wypowiedź polskiego dżihadysty Adriana N. kilkinij (od 2:29)

6. Uwagi

Radykalni islamiści nie postrzegają rzeczywistości społecznej poprzez pryzmat indywidualizmu. Ich percepcja świata społecznego opiera się na kategorii wspólnoty (umma). Muzułmanie stanowią ummę i Francuzi (czy szerzej: niewierni) także są wspólnotą i dlatego też już przez fakt przynalezności do niej - zaciąga się winę (m.in. płacą podatki we Francji, wybrali prezydenta etc.)

Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo