Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 464
Menu

O. Kolbe: Wszystko mogę w tym który mnie umacnia – przez Niepokalaną

  • Napisane przez 
O. Kolbe, 17 lutego 1941 r. O. Kolbe, 17 lutego 1941 r.

14 sierpnia w Kościele wspominamy jednego z największych i najbardziej znanych polskich świętych – O. Maksymiliana Marię Kolbego. Jednak warto zadać sobie pytanie, co wiemy o życiu tego świętego? Na pewno każdy kojarzy postać Św. Maksymiliana z jego bohaterską postawą w czasie II wojny światowej, kiedy to oddał swoje życie by ratować innego więźnia w obozie koncentracyjnym. Ale co wiemy na temat jego pracy apostolskiej, duszpasterskiej czy misyjnej? Warto przyjrzeć się życiu i działalności tego wielkiego świętego, nazwanego przez bł. Jana Pawła II „patronem naszych trudnych czasów".

 

Rajmund Kolbe urodził się w 1894 roku w Zduńskiej Woli. Pochodził z pobożnej rodziny. W wieku 12 lat, w kościele w Pabianicach, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, która trzymała w rękach dwie korony – białą – oznaczającą czystość, oraz czerwoną – oznaczającą męczeństwo. Wybrał je obie. Kilka lat później, w 1910 roku wstąpił do nowicjatu zakonu Franciszkanów Konwentualnych, gdzie przyjął imię Maksymilian. Studiował w Krakowie, a potem w Rzymie gdzie uzyskał dwa doktoraty – z filozofii i z teologii. Co ciekawe, miał duże osiągnięcia nie tylko w zakresie nauk humanistycznych, ale również w dziedzinie matematyki czy fizyki. Nauki ścisłe pasjonowały go na tyle, iż w 1915 roku złożył w urzędzie patentowym szkic pojazdu międzyplanetarnego – „Etereoplanu", który umożliwiał podróżowanie w kosmosie.

Jednak jedną z najważniejszych rzeczy w działalności ojca Maksymiliana było założenie Rycerstwa Niepokalanej, którego zadaniem było przede wszystkim apostolstwo. „Musimy zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną – oto nasz ideał" – Św. Maksymilian wszystko czynił z tą właśnie intencją. W Niepokalanej widział ratunek dla świata i dla każdego człowieka. Jej poświęcił się całkowicie. Z czasem założył również czasopismo – Rycerz Niepokalanej, które początkowo wydawane było w Krakowie, a później w klasztorze w Grodnie, gdzie O. Kolbe zorganizował wydawnictwo. Efekty jego działalności były bardzo owocne. Już w 1927 roku nakład Rycerza Niepokalanej wynosił 70 000 egzemplarzy, a liczba członków Rycerstwa Niepokalanej wynosiła 126 000. W tym samym roku O. Maksymilian przeniósł swoje wydawnictwo i drukarnię do utworzonego przez siebie Niepokalanowa, znajdującego się 42 km od Warszawy, na terenie podarowanym przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Działalność klasztoru rozwijała się błyskawicznie, tak iż w 1939 roku w Niepokalanowie znajdowało się 13 ojców, 18 kleryków, 527 braci profesów, 82 braci i 122 chłopców uczących się w małym seminarium, dzięki czemu był to największy klasztor na świecie w tym czasie, i prawdopodobnie w całej historii Kościoła. Obok Rycerza Niepokalanej, od 1935 roku wydawany był także Mały Dziennik.

Wszystkie dzieła O. Maksymiliana działały coraz prężniej, a jakby tego było mało, wyjechał on na misje, by tam prowadzić podobną działalność. I tak w 1931 roku udał się do Japonii, gdzie w Nagasaki założył Niepokalanów Japoński, oraz japoński odpowiednik Rycerza Niepokalanej, który osiągnął nakład 65 000 egzemplarzy. Podobną działalność Św. Maksymilian podjął także w Chinach i w Indiach. Po powrocie do Polski w 1936 roku kierował Niepokalanowem, w którym powstało Radio Niepokalanów, elektrownia oraz straż pożarna prowadzona przez zakonników. Ale na tym nie koniec, bo w planach O. Kolbego było jeszcze m.in. wybudowanie lotniska czy badania nad przenoszeniem obrazu za pomocą fal radiowych, czyli początkami telewizji. Niestety wszystkich tych dzieł nie udało się zrealizować z powodu wybuchu wojny.

Patrząc na dzieła i życie Św. Maksymiliana, aż trudno uwierzyć, iż jeden człowiek dokonał tak wiele. Jego postać pokazuje ile dobra można uczynić, jeśli jest się zdeterminowanym i jeśli konsekwentnie spełnia się wolę Bożą codziennie, każdego dnia. Jak sam mówił - „Żadnej prawdy nikt nie może zmienić – może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować".

Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo