Menu

... ilu jest muzułmanów w Wielkiej Brytanii?

Raport Brytyjskiej Rady Muzułmanów dotyczący islamu w Wielkiej Brytanii. Dane na podstawie cenzusu z 2011 r.

Całość raportu do pobrania: http://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/MCBCensusReport_2015.pdf

 

Niektóre informacje:

 • W 2001 r. w Wielkiej Brytani mieszkało 1,55 mln muzułmanów. W ciągu 10 lat liczba ta wzrosła o 75% do 2,71 mln.
 • Muzułmanie stanowią 4,8% populacji Wielkiej Brytanii.
 • 8,1% dzieci w wieku szkolnym stanowią muzułmanie.
 • 13% więźniów stanowią muzułmanie.
 • W Londynie mieszka 1 mln muzułmanów (12,4% populacji miasta).
 • W Tower Hamlets - jednej z 32 gmin Wielkiego Londynu - muzułmańskie dzieci w wieku 5 - 15 lat stanowią 65,8% wszystkich dzieci w tej kategorii wiekowej. 
 • Najbardziej muzułmańskim miastem w Wielkiej Brytanii jest Bradford, gdzie wyznawcy islamu stanowią 24,7% mieszkańców (129 tys.).
 • 47% muzułmanów urodziło się w Wielkiej Brytanii.
 • 38% wszystkich muzułmanów w Wielkiej Brytanii stanowią Pakistańczycy.
 • Biali Brytyjczycy to 2,9% wszystkich muzułmanów mieszkających w Wielkiej Brytanii (77,2 tys.).
 • W dwóch okręgach wyborczych (w Birmingham - Hodge Hill oraz Brad Ford West) muzułmanie stanowią większość.
Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo